ê㪤ު! login ƪ!
ID

 


One Support - ー   
totaltotal 36
Go
 
YUNHO 28歳檤 Hits : 3,859
ޫー

룽塩ᦪ

ʪ塩Ǫ롣ʪᦪêǪ롣

ONEΫΣ歳Ϊͱު

参ʥު様ꪬȪު国Aunt's DinnerޡꪬȪު


commentcomment : 18 list to twitter
asami 2013-02-23 19:02:35  
˪

Ǫޣ
Ī⪿ު󪵪˪ϪꪬȪު
ªΫ׫쫼Ȫ参ʥ쪿˪Ϋƫ
êƪʦ񪯪ơΪѢ쪫׫쫼Ȫ
êȪǪ쪿Ǫ窦ͣ

々˪ުƫëー﷪˪ꪤުǪ
Ӯê参ʥ𢪤ƪ쪷Ǫ❤
ꪬȪު

asami
Atao 2013-02-23 19:19:49  
Awesome!!!!!!骷ΪتڪꪬȪުФФФ当أ視쪺˪Ϫު
ᴪǪ参ʥ来몳ȪǪơêު󪵪変ͱުȪƪꪢꪬȪުLove
mukuyuno 2013-02-23 20:45:37  
ު󪵪󡢪Ī⪢ꪬȪު
ުBirthday 画参ʥƪ
当Ǫ

ǪϪʪ֪êƪߪƪҪȪꪸ㪭êǪʪêǪ
񡹪届ȪѪêΪϡ
ު󪵪声򪫪ƪ쪿ӹΪǪ

ӹتڪªƪ
ȪƪЪ気˪ʪƪª視ު

Ϊتƪ
󡹪気߾êƪު

ͱުǪ々Ϫު󪵪当˪﹪𢪤Ȫ֪ު
ުꪷ礼骷߾ު
当˪ꪬȪު

񡹪êѪƪ롸ONEΫーƪƪ몳Ȫ
֪ު

쪫˪緒˫Ϊ٤応굪ƪ֪ު
midori 2013-02-23 20:47:04  
Ъϣޣޡ
Ϫ骴ͱꪬȪު
ѪΪߪǪ参ʥƪ
𪷪Ǫ骷߾ު
ުªꫫー参ʥ֪ު
jin 2013-02-23 21:32:51  
ޫー当˪様ǪꪬȪު
okamu 2013-02-23 21:52:23  
ު󪵪󡢪Ъ

Ī⪢ꪬȪު
ުª˪参ʥƪ
˪˫Ϊ꪿届몳ȪǪ
Ȫƪ⪢ꪬ֪êƪު

変êȪ֪ު
当˪様Ǫ

쪫êȪު
TEA* 2013-02-23 23:43:37  
ު󪵪󡡫ーȪΪߪʪ
񪦪ުơ様Ǫ

Ϋ׫쫼ȡ񪤪êѪѪǪ
ơ参ʥƪ
᪸ʪ骤・・・Ȫêƪ𪷪Ǫ

ΪĪԪǪު誦・・・
Ԫǡ窿⡡ު˪ʪު(-^〇^-)
顡󪷪ƪު
ꪬȪު
2013-02-23 23:59:00  
ު󪵪󡢪ꪬȪު

当˪˪ʪު

ơ誷ê様˪󪷪ު

ΪĪʪΪ
ӹ﷪ʫΪΪ
ʪ˪骷檤򪹪몳ȪǪު

稡٥BirthdayBookϫ󫰫˪訳ƪêҪȪĪҪȪĪ稪ت˪ߪު❤
読ΪȪƪêȪǪ窦

misojigoe 2013-02-24 01:38:43  
Ϊêڪʪ~
Ϊ󫸫児ª꪿⪭êǪƪǪ窦

ު󪵪Ϫ骴労様Ǫ
Ҵ参ʥǪ𪷪êǪ
Ϊ 2013-02-24 13:37:11  
ު様
ê򫹫ƫ˪ުȪêơꪬȪު
ڰʪ顢󫸫ᳪӹڪ来
Ϊ˫ーɪ쪿ȡȪêƪ𪷪֪êƪު
ުΪ気触ơーȪު
Ī⪢ꪬȪު
Ǫ
ϪêԪ 2013-02-24 16:28:33  
ު󪵪󡡪ͱꪬȪު

ѪǡڪϪǪުǪ
˪Ϊ骷々Ϫު温ʪު

ϪߪުǪ󪤪ު
ΫΫ 2013-02-24 19:37:32  
ު様
ͱɪ⪢ꪬȪު
様ª々䫫ーɪ̸ƪơެーȪު
ߪʪ当温ơ々ΪêƪЪ気˪ʪު

変Ī⪢ꪬȪު参ʥǪ𪷪Ǫ
Ϋ 2013-02-24 22:16:01  
ު

Ϊ˪伝몳ȪǪơ当˪쪷Ǫ

ѪǪϪȪƪǪʪ・・・
ΫΫګ̪ʪ温˪ʪê
ΫګΪȡΪΪ実覆ƪު

髭Ϊ٣񪬫꫸ʫ窱êƪǪͣޣ
ת伝ު
Ϊ˪ƪ۪Ǫͣ

󫸫児ªΪӹتΫ׫쫼Ȫ⪳ʪ˪쪿ΪǪ・・・

来ªΪˡ悪戦闘ʪ・・・
ȪЪêªêիȪΪ̪❤
Ǫ쪿骤ʣޣ

ު
Ī⫵ーȪƪꪬȪު
˪ͪʪ変󪢪֪ު
気ǪêѪǪ

・・・・・・温̪ϫΪުʪ˪ʪު・・・・・・

ꪬȪު❤
naoiku 2013-02-27 20:14:17  
ĪتʫーȪ򡢪ƪ몿ު󪵪

気ǪêѪǪ

󫸫児ªتΡ׫쫼Ȫ
Ī窬ªêĪʪ׫쫼Ȫ写真残ƪ
ǪêѪǪ

쪫êު
yukimin 2013-03-01 23:03:10  
ΪتΪȪƪΪê׫쫼Ȫ˫ー
ɪ⪢ꪬȪު
窿ΫΪت֪Ϊ届ʪơ当Ǫ
Ī⪤Ī⪿ު󪵪˪Ϫ˪ʪꪢꪬȪު

ơȪêƪت様ª׫쫼ȡѪު
様ϫ󫰫強ƪު͡
ΪتǪ͡Ǫ
断ƪުêƫϫ󫰫Ϊ強続ު
쪫Ϊ᪸ƪ応굪ƪު
êȪު
kakao 2013-03-07 12:58:40  
ު󪵪 ꪬȪުѪǪ
ʪ˪۰々̪ݶê() 変êȪ֪ުꪬȪު
Ϋ׫쫼Ȫ Ϊ쪽Ǫ͢ ѫĪȫー֪・・・
ΪǡߪʪҪȪģ
応굪몳ȪǪʪɡ
تʫЫ ーīー届ƪΡƫ߫ ᴪǪ˪ʪ쪿ʡ֪ު
kumkum 2013-03-09 21:49:10  
ު󪵪󡢪ꪬȪުƪ様Ǫ
꪿تΪêª׫쫼ȡ骷Ǫ͡
꪿쪫Ǫ窦͡

ΪتΫ׫쫼ȪتǪ͡ĪƪȪ̸Ǫ

骷ー窿Ѫ򪯪ơʪɪ˪檭뫨ͫ뫮ー与ƪΪ򪤪ĪުǪ˪򨪨ƪǪ
Aiko 2013-03-18 00:23:41  
ޫー様񨪤ު様Ǫ
毎ΪêڪëーѪǪ
ު参ʥ𢪱Ǫ
ުڪȪ参ʥ来֪ު


Number Title Name Hits Date
̹
2013  YUNHO 28歳檤 18 ̹ ޫー 3859 2/23, 5:56 pm
룽塩ᦪ ʪ塩Ǫ롣ʪᦪêǪ롣 ONEΫΣ歳Ϊͱު 参ʥު様ꪬȪު国Aunt's DinnerޡꪬȪު ...
15 ̹
2013  ֧WISHーͱ::SBSɫ""発会 2 ̹ ޫー 3509 1/14, 11:25 pm
֧WISHーͱ::SBSɫ""発会 تʫーȪ窿参ʥ𢪭ѪǪ^ - ^ ❤իƫܢ
14 ̹
2012  YUNHOǫӫーҴ檤ー 4 ̹ ޫー 3725 12/27, 4:10 pm
۪ΣҴ檤骷߾ު^ ^ Thank you very much, Aunt's Dinner
13 ̹
2012  ڦ恋ʰڷǪު 7 ̹ ޫー 3694 11/10, 9:39 pm
ڦ恋ʰYunhoڷǪު ɫー٫ȫѫު^ - ^ http://www.2hj.org/index.php/jpn_home ۰々届ު
12 ̹
2012  WISH֧107気ʰ謡ۯꫵーͱ 6 ̹ ޫー 3710 10/11, 8:51 pm
骷SUPPORT参ʥ𢪤󪷪ƪު^ - ^
11 ̹
2012  TONE TOURꪬȪ&国発売SUPPORT 26 ̹ ޫー 25797 9/05, 3:07 am
94YUNHO届ު! YUNHOѪӪ򪢪ꪬȪ!!⪫⣶応굪ު!! ˪ުYunho届ު袦 ˪ުΪ参ʥ骷߾ު^ ^ ...
10 ̹
2012  6/25 I AM 挨拶檤Ϊު 5 ̹ ޫー 4491 6/30, 6:46 am
SME届ƪêhaoni ơĪ𾪱Aunt's Dinner様 Ǫ^ - ^
9 ̹
2012  2012Ҵ, 27ͪ ̹ ޫー 12720 6/10, 2:19 pm
츮 ģ Aunt's Dinner, մϴ❤ ONEê国DC۫ーޣ⫵ȪުΪȫー緒Ǫ^ ^)ˡ Y...
8 ̹
2011  ۰8Ҵҷ ̹ ޫー 3074 6/10, 2:15 pm
dear aunt's dinner, thank you for supporting us always^ ^
7 ̹
2011  2011 Golden Disk Awards ̹ ޫー 2894 6/10, 2:11 pm
2011 Golden Disk Awards
6 ̹
2011  New Album TONE ̹ ޫー 2980 6/10, 1:55 pm
Thank you so much ,dear Aunt's Dinner❤ 国ڤáΫーȪ߾ު^ ^
5 ̹
2011  Super Star - Radio Request ̹ ޫー 2613 6/10, 1:52 pm
ުΫーȪǪ𢪤Oneー jinmisojigoeSOR񪦪ު
4 ̹
2011  Megazine - Marie Claire & High Cut ̹ ޫー 2250 6/10, 1:49 pm
Megazine - Marie Clair & High Cut
3 ̹
2011  2011Ҵ, 26ͪ ̹ ޫー 13475 6/10, 1:41 pm
ȣ 26 ϵ帳ϴ   밡 츮鿡 ִ.....ݰ, ʹ Ŀ ŭ ꪬȪ ϸ ǥҼ  츮 ູϰ ְ ֽϴ ^^ ׷ ...
2 ̹
2011  SBS気ʰ謡 ̹ ޫー 2845 6/10, 1:27 pm
ーȪ参ʥƪêߪʪ Aunt's DinnerΪߪʪ ڸڸګ򪷪ƪêѪ ۪تΫ׫쫼Ȫ写真ɪêƪêPersonal yoonho 当...
1 ̹
2010  Musical ̹ ޫー 10098 6/09, 3:04 pm
Musical
Copyright 1999-2020 Zeroboard
  
SPECIAL LINK  - smtown yunho fansite unoin wish