ê㪤ު! login ƪ!
ID

 


One Support - ー   
totaltotal 36
Go
 
YUNHO 28歳檤 Hits : 3,743
ޫー

룽塩ᦪ

ʪ塩Ǫ롣ʪᦪêǪ롣

ONEΫΣ歳Ϊͱު

参ʥު様ꪬȪު国Aunt's DinnerޡꪬȪު


commentcomment : 18 list to twitter
asami 2013-02-23 19:02:35  
˪

Ǫޣ
Ī⪿ު󪵪˪ϪꪬȪު
ªΫ׫쫼Ȫ参ʥ쪿˪Ϋƫ
êƪʦ񪯪ơΪѢ쪫׫쫼Ȫ
êȪǪ쪿Ǫ窦ͣ

々˪ުƫëー﷪˪ꪤުǪ
Ӯê参ʥ𢪤ƪ쪷Ǫ❤
ꪬȪު

asami
Atao 2013-02-23 19:19:49  
Awesome!!!!!!骷ΪتڪꪬȪުФФФ当أ視쪺˪Ϫު
ᴪǪ参ʥ来몳ȪǪơêު󪵪変ͱުȪƪꪢꪬȪުLove
mukuyuno 2013-02-23 20:45:37  
ު󪵪󡢪Ī⪢ꪬȪު
ުBirthday 画参ʥƪ
当Ǫ

ǪϪʪ֪êƪߪƪҪȪꪸ㪭êǪʪêǪ
񡹪届ȪѪêΪϡ
ު󪵪声򪫪ƪ쪿ӹΪǪ

ӹتڪªƪ
ȪƪЪ気˪ʪƪª視ު

Ϊتƪ
󡹪気߾êƪު

ͱުǪ々Ϫު󪵪当˪﹪𢪤Ȫ֪ު
ުꪷ礼骷߾ު
当˪ꪬȪު

񡹪êѪƪ롸ONEΫーƪƪ몳Ȫ
֪ު

쪫˪緒˫Ϊ٤応굪ƪ֪ު
midori 2013-02-23 20:47:04  
Ъϣޣޡ
Ϫ骴ͱꪬȪު
ѪΪߪǪ参ʥƪ
𪷪Ǫ骷߾ު
ުªꫫー参ʥ֪ު
jin 2013-02-23 21:32:51  
ޫー当˪様ǪꪬȪު
okamu 2013-02-23 21:52:23  
ު󪵪󡢪Ъ

Ī⪢ꪬȪު
ުª˪参ʥƪ
˪˫Ϊ꪿届몳ȪǪ
Ȫƪ⪢ꪬ֪êƪު

変êȪ֪ު
当˪様Ǫ

쪫êȪު
TEA* 2013-02-23 23:43:37  
ު󪵪󡡫ーȪΪߪʪ
񪦪ުơ様Ǫ

Ϋ׫쫼ȡ񪤪êѪѪǪ
ơ参ʥƪ
᪸ʪ骤・・・Ȫêƪ𪷪Ǫ

ΪĪԪǪު誦・・・
Ԫǡ窿⡡ު˪ʪު(-^〇^-)
顡󪷪ƪު
ꪬȪު
2013-02-23 23:59:00  
ު󪵪󡢪ꪬȪު

当˪˪ʪު

ơ誷ê様˪󪷪ު

ΪĪʪΪ
ӹ﷪ʫΪΪ
ʪ˪骷檤򪹪몳ȪǪު

稡٥BirthdayBookϫ󫰫˪訳ƪêҪȪĪҪȪĪ稪ت˪ߪު❤
読ΪȪƪêȪǪ窦

misojigoe 2013-02-24 01:38:43  
Ϊêڪʪ~
Ϊ󫸫児ª꪿⪭êǪƪǪ窦

ު󪵪Ϫ骴労様Ǫ
Ҵ参ʥǪ𪷪êǪ
Ϊ 2013-02-24 13:37:11  
ު様
ê򫹫ƫ˪ުȪêơꪬȪު
ڰʪ顢󫸫ᳪӹڪ来
Ϊ˫ーɪ쪿ȡȪêƪ𪷪֪êƪު
ުΪ気触ơーȪު
Ī⪢ꪬȪު
Ǫ
ϪêԪ 2013-02-24 16:28:33  
ު󪵪󡡪ͱꪬȪު

ѪǡڪϪǪުǪ
˪Ϊ骷々Ϫު温ʪު

ϪߪުǪ󪤪ު
ΫΫ 2013-02-24 19:37:32  
ު様
ͱɪ⪢ꪬȪު
様ª々䫫ーɪ̸ƪơެーȪު
ߪʪ当温ơ々ΪêƪЪ気˪ʪު

変Ī⪢ꪬȪު参ʥǪ𪷪Ǫ
Ϋ 2013-02-24 22:16:01  
ު

Ϊ˪伝몳ȪǪơ当˪쪷Ǫ

ѪǪϪȪƪǪʪ・・・
ΫΫګ̪ʪ温˪ʪê
ΫګΪȡΪΪ実覆ƪު

髭Ϊ٣񪬫꫸ʫ窱êƪǪͣޣ
ת伝ު
Ϊ˪ƪ۪Ǫͣ

󫸫児ªΪӹتΫ׫쫼Ȫ⪳ʪ˪쪿ΪǪ・・・

来ªΪˡ悪戦闘ʪ・・・
ȪЪêªêիȪΪ̪❤
Ǫ쪿骤ʣޣ

ު
Ī⫵ーȪƪꪬȪު
˪ͪʪ変󪢪֪ު
気ǪêѪǪ

・・・・・・温̪ϫΪުʪ˪ʪު・・・・・・

ꪬȪު❤
naoiku 2013-02-27 20:14:17  
ĪتʫーȪ򡢪ƪ몿ު󪵪

気ǪêѪǪ

󫸫児ªتΡ׫쫼Ȫ
Ī窬ªêĪʪ׫쫼Ȫ写真残ƪ
ǪêѪǪ

쪫êު
yukimin 2013-03-01 23:03:10  
ΪتΪȪƪΪê׫쫼Ȫ˫ー
ɪ⪢ꪬȪު
窿ΫΪت֪Ϊ届ʪơ当Ǫ
Ī⪤Ī⪿ު󪵪˪Ϫ˪ʪꪢꪬȪު

ơȪêƪت様ª׫쫼ȡѪު
様ϫ󫰫強ƪު͡
ΪتǪ͡Ǫ
断ƪުêƫϫ󫰫Ϊ強続ު
쪫Ϊ᪸ƪ応굪ƪު
êȪު
kakao 2013-03-07 12:58:40  
ު󪵪 ꪬȪުѪǪ
ʪ˪۰々̪ݶê() 変êȪ֪ުꪬȪު
Ϋ׫쫼Ȫ Ϊ쪽Ǫ͢ ѫĪȫー֪・・・
ΪǡߪʪҪȪģ
応굪몳ȪǪʪɡ
تʫЫ ーīー届ƪΡƫ߫ ᴪǪ˪ʪ쪿ʡ֪ު
kumkum 2013-03-09 21:49:10  
ު󪵪󡢪ꪬȪުƪ様Ǫ
꪿تΪêª׫쫼ȡ骷Ǫ͡
꪿쪫Ǫ窦͡

ΪتΫ׫쫼ȪتǪ͡ĪƪȪ̸Ǫ

骷ー窿Ѫ򪯪ơʪɪ˪檭뫨ͫ뫮ー与ƪΪ򪤪ĪުǪ˪򨪨ƪǪ
Aiko 2013-03-18 00:23:41  
ޫー様񨪤ު様Ǫ
毎ΪêڪëーѪǪ
ު参ʥ𢪱Ǫ
ުڪȪ参ʥ来֪ު


Number Title Name Hits Date
36 ̹
2018  33歳檤PART1 2 ̹ ޫー 1683 3/27, 9:14 pm
ーͱPART1 ⪦4Ū˪ʪȪΪ˫ーͱ遅ʪê骷訳ު ުΫーȪΡ˪Ī々経ժꡢ Ȫƪબêƪުު 当ª...
35 ̹
2017  ꫵー ̹ ޫー 2982 11/29, 8:58 pm
Ȫ ー経ΦͱǪ伝ު ۫ë発ڷǪ꪿Ѧƪު 国Ϋ関ުڷǪުǪ 為㷪ͱުѢબê...
34 ̹
2017  WISH֧ꫵーͱ2017/04/20 ޫー 1165 4/20, 10:31 pm
ۡ쪵ުǪ ê̪Ǫ ۪会ի ۪会ի ê緒˪ު誦✧.゚٩(๑>◡
33 ̹
2017  32歳檤 2 ̹ ޫー 3307 3/03, 12:43 pm
参ʥ様󪷪ު ުΫーȪηѪȪƪ̪۪ު ꪬȪު
32 ̹
2016  31歳檤 ̹ ޫー 9542 2/24, 6:29 pm
ث֫写真転ʦurlΫ󫯪êƪ 変⪿骷訳ު ーͱêު 参ʥ˪ޡ𾪱ƪwish֧ 国ΫΫګ󪵪...
31 ̹
2016  2015 Christmas & 2016 New Year SP ̹ ޫー 4047 1/09, 9:45 pm
ުΫーȪϡުΫーȣţ残Ѫڪު 参ʥ様󪤪ު๑Ǣ ‵๑)۶•**•.
30 ̹
2015  ܲ髵ーͱ ̹ ޫー 6716 12/04, 8:57 pm
参ʥ様ꪬȪު
29 ̹
2015  THANK U KNOW SUPPORT ͱ 3 ̹ ޫー 4308 7/18, 8:46 pm
2009Ҵ ۰êꪫーêƪ ۪ȫ߫ΪȪժΫիتԪƪު ڿ々ȪΦʪ⡢Ǫɫ篪続ƪ۪֪ʪ・・ ϡѷ몳Ȫ窿来...
28 ̹
2015  ֧WISHーͱ::SBS PLUSɫ"ʪު"発会 ̹ ޫー 1669 7/07, 7:13 pm
֧WISHーͱ::SBS PLUSɫ"ʪު"発会
27 ̹
2015  webɫޡʪު"ーͱ 7 ̹ ޫー 4311 6/22, 9:03 pm
ーȪȪ 国Ϋի󫵫ȣAunt's Dinner国内ǪϫーȪ来ʪOneΪ Ī国内ܪ𾪱ƪêƪު ơުΫɫޫーȪϡAunt's Dinner...
26 ̹
2015  2015:30歳檤 ̹ ޫー 5216 4/12, 9:00 pm
blog member miyuki󡢫髹ꪢꪬȪު^ ^ ֫ーݫ֫ëʦ񪤫Ϊ画Ǫ & Special Thanks go to  "Aunt's Dinner" for their support~^ ^
25 ̹
2014  ǫӫー11Ҵ棦꫹ޫ׫쫼 1 ̹ ޫー 3290 12/29, 8:36 pm
ުުǪΫー残Ѫު参ʥƪ様ΫΪتΫիȪǪ
24 ̹
2014  ーͱ ̹ ޫー 3566 10/30, 10:20 am
ҴーȪǡ۪ٽأزwonʥ ーʪ꪿ءȪĪƪȣزwon򪷪ު ーʪتި̿対ͱު 参ʥ˪ު﷪ ꪿...
23 ̹
2014  SUPPORTͱ 3 ̹ ޫー 9042 9/10, 8:35 am
参ʥ˪ޡꪬȪު^ ^
22 ̹
2014  ֧WISHーͱ::発会 ̹ ޫー 5584 8/04, 2:04 pm
֧WISH ͣΫΫګ󪫪ڪǪ
21 ̹
2014  YUNHO 29歳檤 4 ̹ ޫー 6234 2/19, 9:49 pm
Happy BirthdayYUNHO
20 ̹
2013  ONEYUNHOǫー10ҴSUPPORT 6 ̹ ޫー 15037 1/04, 2:40 pm
JUNG YUNHO򪳪ʪ񪹪Ϋګ󪿪❤❤
19 ̹
2013  ͣΫګҡ国ǫӫーҴ櫵ー 2 ̹ ޫー 8048 12/26, 12:10 am
❤ǪȪު!!
18 ̹
2013  窿・塩・ǪJung Yunhoت・・応굪ڪ 2 ̹ ޫー 5480 9/26, 10:04 pm
Special Thanks to Aunt's Dinner^ ^
17 ̹
2013  ݡTIME TOUR&ߧ髤ʪǪȪー 12 ̹ ޫー 11755 5/13, 2:01 pm
ۡݡѪǪȪ❤Ī쪵ޣ TIME DOME TOURߧ̽ҪǪȪ!! SUPPORTܢͱު!! 変遅ʪ骷訳ުǪ 尚ーȪ𾪱ƪêAunt's Dinner様 ー...
Copyright 1999-2019 Zeroboard
  
SPECIAL LINK  - smtown yunho fansite unoin wish